Tư Vấn Kĩ Thuật Môi Trường

Kỹ Thuật Môi Trường

Kỹ Thuật Môi Trường

Tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về môi trường

Thiết kế công nghệ và thiết bị xử lý môi trường

Cung cấp thiết bị, xây lắp và vận hành nhà máy xử lý nước thải

Chuyển giao công nghệ môi trường

Nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống xử lý hiện hành

 

 • Phân tích các chỉ tiêu môi trường không khí, nước và chất rắn
 • Quan trắc môi trường và Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • Kiểm soát ô nhiễm môi trường
 • Lập báo cáo Giám sát môi trường định kỳ

Tư vấn, dịch vụ chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực

 • Xử lý rác thải công nghiệp
 • Xử lý rác thải sinh hoạt
 • Xử lý rác thải bệnh viện
 • Xử lý nước thải Công nghiệp
 • Xử lý nước thải sinh hoạt
 • Xử lý khí thải, tiếng ồn
 • Xử  lý nước cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *