Công ty TNHH TM-DV & Môi Trường Kim Hoàng Hiệp chuyên tư vấn lập các hồ sơ môi trường cho các doanh nghiệp,nhà máy,cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Công ty bạn cần hồ sơ môi trường gì,tại sao phải làm hồ sơ đó và thực hiện như thế nào ? Nếu bạn có những thắc mắc đó thì hãy liên hệ ngay Công Ty Môi Trường Kim Hoàng Hiệp để được tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Một doanh nghiệp cần có các hồ sơ sau:

 • Tùy vào thời điểm doanh nghiệp đi vào hoạt động, quy mô và công suất mà doanh nghiệp lập 1 trong các hồ sơ sau: Đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, hoặc đề án bảo vệ môi trường.
 • Định kỳ hằng năm, công ty phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ để theo dõi, giám sát và báo cáo công tác bảo vệ môi trường lên cơ quan có chức năng.
 • Rác thải sinh hoạt, nguy hại cần có hợp đồng với đơn vị cơ chức năng.
 • Đăng ký lập sổ chủ nguồn thải.
 • Nếu doanh nghiệp còn sử dụng nước giếng khoan mà chưa cấp phép thì phải lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác nước ngầm. Nếu không sử dụng giếng khoan, thì phải làm hồ sơ trám lấp giếng khoan.

Phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo chất lượng nước đầu ra đạt chuẩn của nguồn tiếp nhận.Công ty bạn đang hay chưa làm hồ sơ môi trường,bạn đang thắc mắc về quy trình lập hồ sơ và chi phí lập hồ sơ… Hãy liên hệ ngay Công Ty Môi Trường Kim Hoàng Hiệp để được tư vấn hỗ trợ tốt nhất.

Danh Mục Hồ Sơ Môi Trường

 • Đánh giá tác động môi trường cấp Bộ/Sở
 • Kế hoạch bảo vệ môi trường
 • Đề án bảo vệ môi trường đơn giản / chi tiết
 • Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ
 • Giấy phép đấu nối, giấy phép xả thải
 • Sổ chủ nguồn thải
 • Báo cáo quản lý chất thải nguy hại
 • Hồ sơ an toàn vệ sinh lao động
 • Hồ sơ ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất
 • Hoàn thành ĐTM, hoàn thành đề án bảo vệ môi trường
 • Giấy phép khai thác nước ngầm
 • Giấy phép thăm dò nước dưới đất
 • Công nghệ sản xuất sạch hơn
 • Tư vấn doanh nghiệp “Sản xuất sạch hơn”, tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu, giảm thiểu chất thải nguy hại và nồng độ chất thải trước khi ra ngoài, tăng được sản lượng thành phẩm đầu ra và giảm giá thành sản phẩm.
 • Tư vấn xử lý chất thải nguy hại

– Công nghiệp hóa chất, dệt nhuộm, thuốc trừ sâu, dược phẩm
– Công nghiệp dầu khí, cao su, luyện kim
– Chất thải từ hệ thống xử lý nước thải, khí thải
– Phế phẩm, sản phẩm loại từ các ngành công nghiệp