Hồ Sơ Tư Vấn Môi Trường của công ty TNHH TM-DV & Môi Trường Kim Hoàng Hiệp

Stt Tên công ty Địa chỉ Ngành nghề Loại hợp đồng Năm
1 Công ty Bền Vững An Điền Bình Dương Xử lý chất thải ĐTM cấp Bộ TNMT phê duyệt 2009
2 Công ty TNHH Hoàn Mỹ Vone Bình Dương Mỹ phẩm Báo cáo Đánh giá tác động môi trường 2009
3 Công ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành Bình Dương Chung cư, trung tâm thương mại Báo cáo Đánh giá tác động môi trường 2009
4 Công ty CP Công Nghiệp Masan Bình Dương Thực phẩm Đề án bảo vệ môi trường 2009
5 Công ty Điện Tử tangtung Bình Dương Điện tử Đề án bảo vệ môi trường, BCGS 2009
6 Công ty TNHH Bảo Vệ Môi Trường Đệ Nhất Bình Dương Gia công thiết bị gia dụng Đề án bảo vệ môi trường, BCGS 2009
7 Công ty TNHH YIN HWA VIỆT NAM Bình Dương Khuôn giày nhựa Đề án bảo vệ môi trường 2009
8 Công ty TNHH VNZ Bình Dương Sản xuất khuôn giày Đề án bảo vệ môi trường 2009
9 Công ty TNHH Bảo Vệ Môi Trường Đệ Nhất Bình Dương Gia công thiết bị gia dụng Đề án bảo vệ môi trường, BCGS 2009
10 Công ty TNHH Sản Xuất KRATOS Bình Dương Chế biến thức ăn gia súc Đề án bảo vệ môi trường 2009
11 Công ty TNHH TM – SX Chế Biến XNK Hiệp Long Bình Dương Sản xuất thực phẩm Cam kết bảo vệ môi trường 2009
12 Công ty TNHH TM – Xử Lý Môi Trường Trí Thiện Bình Dương Kho chứa chất thải Cam kết bảo vệ môi trường 2009
13 Công ty TNHH Việt Phúc Hưng Bình Dương Sản xuất gỗ Khai thác nước ngầm 2009
14 Công ty TNHH Hoàng Việt Đăk Lắk Trường Học ĐTM Trường học Nguyễn Khuyến 2010
15 Công ty TNHH Fotai Bình Dương Sản xuất bao bì nhựa Khai thác nước ngầm, Chủ nguồn thải chất thải nguy hại 2010
16 Công ty CP Tân Tân Bình Dương Sản xuất đậu phụng, da cá Giấy phép xả thải 2010
17 Bệnh Viện Buôn

Ma Thuột

Đăk Lắc Y tế Giấy phép xả thải, BCGS 2010
18 Công ty Cà Phê

Phước An

Đăk Lắc Chế biến cà phê Tư vấn, lập dự toán, thẩm định hệ thống xử lý chât thải 2010
19 Công ty Cà Phê Tháng Mười Đăk Lắc Chế biến cà phê Tư vấn, thiết kế, lập dự toán, thẩm định hệ thống xử lý chất thải

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

2010
20 Công ty Chế Tạo Cơ Khí Hòa Phát Bình Dương Cơ khí Báo cáo Đánh giá tác động môi trường 2011
21 Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Phước Bình Phước Cao su Báo cáo Đánh giá tác động môi trường 2011
22 Công An tỉnh Bình Dương Bình Dương Trại giam Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Cấp Bộ 2011
23 Bệnh Viện Đa Khoa Krong Păk Đắc Lắc Y tế  Báo cáo giám sát 2011
24 Công ty TNHH N & S Đăk Nông Khai thác đá Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Mỏ đá 2011
25 Công ty Đầu Tư & Thương mại Từ Nguyên Đăk Lắc Khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng Báo cáo Đánh giá tác động môi trường 2011
26 Công ty CP Cà Phê Hòa Tan trung Nguyên Đăk Lắc Chế biến cà phê Báo cáo Đánh giá tác động môi trường cà phê suối xanh 2011
27 Công ty TNHH Mai Thành Bình Dương Sản xuất gỗ Đề án bảo vệ môi trường 2011
28 Công ty TNHH Gỗ Huyền Trân Bình Dương Sản xuất gỗ Đề án bảo vệ môi trường 2011
29 Công ty TNHH Vân Thái Bình Dương Cơm công nghiệp Báo cáo giám sát, đề án bảo vệ môi trường, chủ nguồn thải 2011
30 Công ty CP thực Phẩm Doanh Nghiệp (Nutifood) Bình Dương Sản xuất sửa Giấy phép nước ngầm 2011
31 Công ty TNHH MTV Cà Phê Phước An Đăk Lắc Sản xuất cà phê Báo cáo Đánh giá tác động môi trường 2012
32 Công ty TNHH Sabmiller VN Bình Dương Sản xuất bia, nước giải khát Hoàn thành ĐTM, BCGS 2012
33 Công ty TNHH Nhựa sài Gòn Daryar Bình Dương Sản xuất túi nhựa Đề án bảo vệ môi trường, BCGS 2012
34 Công ty TNHH Tae Young Vina Bình Dương Sản xuất may mặc Đề án bảo vệ môi trường 2012
35 Công ty TNHH MTV Tam Kim Bình Dương Sản xuất may mặc Đề án bảo vệ môi trường 2012
36 Công ty TNHH Liên Hưng Bình Dương Sản xuất ốc vít Đề án bảo vệ môi trường, BCGS 2012
37 Công ty CP Đầu Tư  Xây Dựng và Vật Liệu Giao Thông 7 Bình Dương Sản xuất gỗ Đề án bảo vệ môi trường, giấy phép chủ nguồn thải,BCGS 2012
38 Bệnh Viện Đa Khoa huyện Eakar Đăk Lắc Y tế  giấy phép khai thác nước ngầm, BCGS 2012
39 Công ty TNHH Hariki Precision Việt Nam Bình Dương Điện tử Cam kết bảo vệ môi trường 2012
40 Công ty TNHH Good steel VN Bình Dương Cơ khí Giấy phép chủ nguồn thải 2012
41 Công ty TNHH Điện Tử Hân Việt Bình Dương Điện Tử Giấy phép chủ nguồn thải, BCGS 2012
42 Công ty CP Hòa Tan Trung Nguyên Bình Dương Sản xuất cà phê Sổ chủ Nguồn Thải, BCGS 2012
43 Công ty GRE ALPHA ELECTRONICS Bình Dương Điện tử Báo cáo đánh giá tác động môi trường 2013
44 Chi Nhánh Công ty CP phân bón Việt Mỹ Bình Dương Sx phân bón Báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường 2013
45 Công ty KURABE INDUSTRAL Bình Dương Điện tử Báo cáo đánh giá tác động môi trường 2013
46 Công ty CP Thép Nam Kim Bình Dương Sản xuất thép Báo cáo đánh giá tác động môi trường 2014
47 Công ty TNHH Lập Văn Bình Dương Sản xuất và in ấn thùng giấy Carton Lập Đề án bảo vệ môi trường 2014
48 Công ty TNHH Quận Thạnh Bình Dương Sản xuất giày Lập hồ sơ nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải 2014
49 Công ty CP Cà Phê Hòa Tan Trung Nguyên Bình Dương Sản xuất cà phê Giấy phép khai thác nước ngầm 2014
50 Công ty TNHH Chế tạo cơ khí chế tạo Hòa Phát Bình Dương Cơ khí Lập Hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án 2015
51 Công ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam Bình Dương Thực phẩm Đề án Bảo vệ môi trương chi tiết 2015
52 Công Ty TNHH MTV Ichikin Saigon Studio Bình Dương Cơ khí Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015