A. Thiết kế – thi công – lắp đặt

 • Hệ thống xử lý nước thải (in phun,dệt nhuộm,thực phẩm,y tế,nước thải sinh hoạt,nước cấp,nước tinh khiết…)
 • Hệ thống xử lý khí thải ( nồi hơi,hấp thụ hơi dung môi phun sơn,bụi,độ rung,tiếng ồn … )
 • Thu gom xử lý chất thải rắn. chất thải nguy hại,thu mua phế liệu công nghiệp các loại …
 • Xây dựng nhà xưởng – cầu đường- công trình dân dụng,công nghiệp
 • Xây dựng hệ thống PCCC
 • Nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống xử lý đang hiện hành
 • Chuyển giao công nghệ môi trường hiện đại

B. Tư vấn môi trường

 • Đánh giá tác động môi trường cấp Bộ/Sở
 • Kế hoạch bảo vệ môi trường
 • Đề án bảo vệ môi trường đơn giản/chi tiết
 • Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ
 • Giấy phép đấu nối, giấy phép xả thải
 • Sổ chủ nguồn thải
 • Báo cáo quản lý chất thải nguy hại
 • Hồ sơ an toàn vệ sinh lao động
 • Hồ sơ ứng phó sự cố hóa chất
 • Hoàn thành ĐTM,hoàn thành đề án bảo vệ môi trường
 • Giấy phép khai thác nước ngầm
 • Giấy phép thăm dò nước dưới đất
 • Tư vấn, vận hành hệ thống xử lý nước thải – khí thải ( đảm bảo chất lượng đầu ra đạt tiêu chuẩn môi trường )
 • Cung cấp thiết bị và vật liệu xử lý môi trường

C. Tư vấn, xúc tiến đầu tư

 • Xin thuận chủ trương đầu tư nhà máy
 • Xin giấy chứng nhận đầu tư
 • Xin giấy phép xây dựng nhà máy
 • Xin thẩm duyệt phương án PCCC
 • Giấy hoàn công xây dựng
 • Giấy hoàn công môi trường