Công Trình Xử Lý Khí Thải của công ty TNHH TM-DV & Môi Trường Kim Hoàng Hiệp

 

Stt Tên công ty Địa chỉ Ngành nghề Loại hợp đồng Năm
1 Công ty  TNHH CHENG NENG Bình Dương Sản xuất bao bì giấy Thiết kế, thi công hệ thống xử lý khí thải 2009
2 Công ty TNHH Vĩnh Phát Bình Dương Sản xuất đồ gỗ Thiết kế, thi công hệ thống xử lý khí thải 2009
3 Công ty TNHH Guyomarc’h Bình Dương Thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản Thiết kế, thi công công trình thu gom xử lý khí thải lò hơi 2010
4 Công ty TNHH Công Nghiệp Gỗ Hsin Ya Bình Dương Sản xuất đồ gỗ Thiết kế, thi công hệ thống xử lý khí thải 2014
5 Công ty TNHH KAE IOU Bình Dương Ắc quy Thiết kế, thi công hệ thống xử lý khí thải 2014
6 Công ty TNHH Chế Tạo Cơ Khí Hòa Phát Bình Dương Sản xuất thép Thiết kế, thi công hệ thống xử lý khí thải 2014
7 Công ty TNHH YOU YOUNG VINA Bình Dương Sản  xuất may mặc Thiết kế, thi công hệ thống xử lý khí thải 2015
8 Công ty cổ phần Lâm Việt Bình Dương Sản xuất đồ gỗ Thiết kế, thi công hệ thống xử lý khí thải 2016