Công Ty TNHH TM-DV & Môi Trường Kim Hoàng Hiệp
Công Ty TNHH TM-DV & Môi Trường Kim Hoàng Hiệp

 

Bất động sản Kim Hoàng Hiệp sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển đến nay Kim Hoàng Hiệp đã trở thành thương hiệu có uy tín trên lĩnh vực đầu tư và xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp, Khu dân cư, Đô Thị và hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

 

 

Các lĩnh vực hoạt động chính:

  • Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.
  • Đầu tư, kinh doanh các khu dân cư và khu đô thị, dịch vụ nhà ở công nhân.
  • Kinh doanh bất động sản.
  • Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và giao thông.