0979 739 738

Báo Cáo Giám Sát Chất Lượng Môi Trường Định Kỳ

 

Báo Cáo Giám Sát Môi Trường Định Kỳ

I. Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là gì ?

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là loại văn bản mà các doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động. Nội dung chính của báo cáo sẽ thể hiện trạng chất lượng môi trường qua mỗi kỳ báo cáo và phương hướng giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá trình bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp.

II. Vì sao phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ?

– Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ giúp doanh nghiệp có thể theo dõi quan trắc số liệu của đơn vị mình, đánh giá được tác động ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm đối với môi trường,giúp cho mỗi doanh nghiệp hiểu rõ hơn về việc bảo vệ môi trường và góp phần ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm, xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các giải pháp xử lý môi trường thích hợp.
– Báo cáo giám sát môi trường định kỳ đối với những đối tượng bắt buộc phải lập mà không có sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật, cụ thể trong nghị đinh 155-2015-NĐ-CP về xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường. Cụ thể như sau:
1.  Đối tượng có quy mô lập Cam kết bảo vệ môi trường: Quy định tại Điều 8 –  nghị đinh 155-2016-NĐ-CP
+  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định (về vị trí, tần suất hoặc thông số giám sát môi trường);
+  Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện chương trình   quan trắc, giám sát môi trường theo quy định;
2 . Đối tượng có quy mô lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Quy định tại Điều 9 –  nghị đinh 155-2016-NĐ-CP
 + Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định (về vị trí, tần suất hoặc thông số giám sát môi trường);
 +  Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định;
 3. Đối tượng phải lập Đề án bảo vệ môi trường : Quy định tại Điều 11 –  nghị đinh 155-2016-NĐ-CP
  Đề án bảo vệ môi trường đơn giản: đề án bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm xác nhận của Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền:
+   Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định (về vị trí, tần suất hoặc thông số giám sát môi trường);
+   Phạt tiền từ 9.000.000 đồng đến 11.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định;
Đề án bảo vệ môi trường chi tiết: đề án bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm phê duyệt của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền
+   Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định (về vị trí, tần suất hoặc thông số giám sát môi trường)
+   Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định;

III. Đối tượng nào cần lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ? 

Những đối tượng cần lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ không chỉ các doanh nghiệp với quy mô lớn, vừa và nhỏ mà còn bao gồm tất cả các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại, nhà xưởng… đã có giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt đánh giá tác động môi trường đều cần phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ. Nhìn chung những doanh nghiệp hay cá thể có hoạt đông trong lĩnh vưc sản xuất – chế biến thì đều phải cần có báo cáo giám sát môi trường. Các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trong các ngành sản xuất kinh doanh đều phải tiến hành làm báo cáo giám sát môi trường định kỳ :
– 3 tháng / 1lần đối với các cơ sở thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm phải lập báo cáo.
– 6 tháng / 1lần đối với các cơ sở không thuộc hai đối tượng trên ( hoặc theo yêu cầu từng địa phương ) phải lập báo cáo.
Sau đây là những lợi ích chủ đầu tư, doanh nghiệp nhận được khi lập báo cáo giám sát môi trường định:
– Chủ đầu tư có thể kiểm soát mức độ ô nhiễm của doanh nghiệp đang ở trong tình trạng nào, ảnh hưởng thế nào đến chất lượng sản phẩm, sức khỏe nhân công và môi trường xung quanh.
– Kịp thời theo dõi, phát hiện và có giải pháp khắc phục, xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường phát sinh trong quá trình hoạt động.
– Cơ quan chức năng theo dõi được tình hình môi trường doanh nghiệp, từ đó sẽ hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.
– Nếu doanh nghiệp thực hiện tốt công việc bảo vệ môi trường sẽ gây dựng được hình ảnh tốt trong cộng đồng, được nhiều khách hàng hơn.
– Môi trường làm việc sạch sẽ, nhân công làm việc sẽ tích cực hơn.
– Hơn thế nữa, chủ đầu tư sẽ được hợp tác, hỗ trợ từ đối tác lớn có uy tín, mở rộng quy mô hoạt động sản xuất.
Công Ty TNHH TM-DV & Môi Trường Kim Hoàng Hiệp là đơn vị tư vấn báo cáo giám sát môi trường định kỳ hàng đầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *